Kvalificerade konsulttjänster i Skåne och Öresundsregionen

Baserade i Malmö/Lund-området erbjuder vi konsulttjänster inom:

  • interim management
  • projektledning
  • affärsutveckling
  • ledning av utvecklingsfunktioner
  • förändringsledning
  • management coaching & utbildning

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om dina behov samt detaljerade konsultprofiler och information om seminarier & workshops.

Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla produkter, lösningar och affärer från ett flertal branscher som mobil hälsa, mobiltelefoni, testutrustning, kontanthantering, analysinstrument och motorstyrning.

Vi har i många fall arbetat med tvärfunktionella team som verkat i en internationell miljö. Arbetet har inneburit såväl utveckling av komplexa produkter, system och lösningar som materialanskaffning, industrialisering och produktionsplanering.

Utifrån en diffus idé eller en tydlig specifikation skapas väl fungerande team med en gemensam bild av målet. Coachning och mentoring ingår som en naturlig del för deltagarna i deras roller.

Arbetet i roller som Interimschef, Projektledare, Affärsutvecklare, Utvecklingschef och Projektkontorschef baseras på solida teoretiska kunskaper inom teknik och management. Akatium har vid behov ett nätverk av samarbetspartners, såväl enskilda konsulter som företag och organisationer.